• Apskaitos politikos sudarymas.
 • Apskaitos procesų nustatymas -sudarymas.
 • Esančių apskaitos procesų vertinimas.
 • Konsultacijos mokesčių prievolių, apskaitos organizavimo klausimais.
 • Apskaitos vedimas juridiniams ir fiziniams asmenims.
 • Praeitų laikotarpių netikslios finansinės informacijos korekcija.
 • Vyriausiojo finansininko paslauga.
 • Apskaitos auditas*
 • Atstovavimas mokestinio patikrinimo metu.
 • Pelno, savikainos ir kaštų analizė.
 • Metinių finansinių rinkinių sudarymas, pateikimas.
 • Reorganizuojamų įmonių apskaitos konsolidavimas arba atskyrimas.
 • Atstovavimas teismuose apskaitos klausimais.

Mūsų pagrindinis paslaugų portfelis susideda iš buhalterinės apskaitos ir finansų valdymu susijusių paslaugų teikimu. Paslaugas teikiame pagal iš anksto sutartyje aptartas paslaugų teikimo apimtis ir sąlygas, dažniausiai atliekame Vyriausiojo finansininko, Vyriausiojo buhalterio funkcijas, veikiame kaip išorinis buhalterinės apskaitos padalinys.
Dirbame su Lietuvos ir kitų šalių fiziniais ir juridiniais asmenimis. Teikiame konsultacijas apmokestinimo klausimais.

Mes, kaip Jūsų vyriausiasis finansininkas (CFO):

Esame tikri, kad kiekvienas supranta kaip svarbu planuoti ir valdyti finansinius srautus. Nedidelei įmonei finansininką išlaikyti yra nenaudinga dėl aibės priežasčių (nepakankamas ar per didelis darbo krūvis, ekonominės ar kitos priežastys). Tikriausiai nesuklysime sakydami, kad nedidelei ar vidutinei įmonei  taip pat didesnes pajamas gaunančiam fiziniam asmeniui svarbu turėti ekonominius procesus išmanantį žmogų, kuris sugebėtų laikytis verslo pasaulyje pripažįstamų konfidencialumo normų, kurio teikiamos paslaugos negadintų Jūsų ataskaitų nerentabiliomis sąnaudomis, todėl siūlome Jums samdyti mus – finansų pasaulį išmanančius partnerius.
Vyriausiasis finansininkas atsakingas už periodinių finansinių ataskaitų rengimo organizavimą, apskaitos standartizavime, finansinių ir informacijos srautų valdymo optimizavimą, biudžeto sudarymą ir kontrolę, finansų ir kapitalo valdymą, finansinių analizių atlikimą bei kitas funkcijas.

Kainos:

Konsultacija 1 valandos:

 • Nesudėtinga – 10 Eurų.
 • Personali (su medžiagos parengimu) – 20 Eurų.
 • Sudėtinga( su paklausimais VMI ir patvirtinimo pažymomis) – 30 Eurų.

Apskaitos vedimo 1 mėnesio:

 • Fizinių asmenų nuo 30 Eurų.
 • Juridinių asmenų nuo 50 Eurų.

Metinių ataskaitų sudarymo 1 metų:

 • Fizinių asmenų nuo 50 Eurų.
 • Juridinių asmenų nuo 100 Eurų.

Kitų paslaugų kainos pagal individualų susitarimą.


*Apskaitos auditas – tai apskaitos procesu nustatymas ir vertinimas. Fiksuotos informacijos apskaitoje tikrinimas. Informacijos pagal detalizavimą nustatymas. Apskaitos dokumentų atitikties vertinimas.